Na základe vyplnenej požiadavky Vás bude kontaktovať pracovník spoločnosti ktorý zodpovie zaslaný podnet.


Súhlasím so spracovaním osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, mail/ za účelom kontaktovania na dobu 12 mesiacov. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.