Kľúčová služba

V kľúčovej službe na Bajkalskej 9/B v Bratislave Vám ponúkame nasledujúce doplnkové služby:

• kľúčová služba Bajkalská 9/B, výroba kľúčov
• Systémy hlavného kľúča a systémy generálneho kľúča – zjednotenie bezpečnostných vložiek na spoločný kľúč
• Opravy vložiek MTL a EVVA
• Výroba bezpečnostných kľúčov MTL, EVVA
• Výmena vložiek
• Výmena kovaní
• Výmena zámkov, oprava zámkov
• Montáž prídavných zámkov
• Výroba trezorových kľúčov
• Výmena zámkov na trezore
• Oprava trezorov
• Otváranie trezorov
• Odstraňovanie havarijných stavov po vlámačkách
• Otváranie zabuchnutých dverí, otváranie dverí

Výroba patentných bezpečnostných kľúčov
Patentné bezpečnostné kľúče sa vyrábajú iba pri predložení bezpečnostnej karty ktorá nesie kód daného kľúča.

Vlastný profil bezpečnostných kľúčov firmy SHERLOCK s.r.o.

• MTL Integrátor SHERLOCK

Výhodou vlastných profilov kľúčov je, že žiadna iná kľúčová služba nevie vyrobiť duplikát kľúča, iba firma SHERLOCK. Minimalizuje sa nechcené kopírovanie kľúčov.


Výroba duplikátov kĺúčov MUL-T-LOCK Integrátor s chráneným profilom kľúča SHERLOCK u zmluvných partnerov  SHERLOCK s.r.o .

Banská Bystrica
Predajňa dverí SHERLOCK
Kapitulská 11
Tel.: 048 4156 646, 0905 564 710
Čadca
Predajňa dverí SHERLOCK
Nám. Slobody 913
Tel.: 041 4335 178, 0948 259 411
Galanta
Bašo, bezpečnostné uzamykacie systémy
Šafárikova 441/14
Tel.: 031 7802 165, 0905 369 258
Piešťany
Kľúčová služba Nezbeda, Radovský
Hlboká 84/A
Tel.: 0905 279 037, 0905 279 041
Poprad
BOND – zámková technika
Dostojevského 3313/12 (OD, 1. posch.)
Tel.: 052 7895 441-2, 0905 327 722
Prešov
FaP
Masarykova 16
Tel.: 0517 731 040, 0905 246 841
Púchov
Kľúčová služba Rikeys, s.r.o.
Moravská 1884
Tel.: 0948 745 397

Tip

Prečo si raz za určité obdobie vymeniť vložku?

• Opotrebovanosť vložky
• Opotrebovanosť kľúčov
• Bezpečnosť ako taká